2013. október 27. Nógrád, Tenyészszemle

A CACT címet adó verseny mellett, a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub tenyésztésbe 
vételhez szükséges minősítést adó tenyészszemlét is rendezett.
A tenyészszemle két fázisból áll, a vadászati képességeket, ösztönt idegrendszert tesztelő képességvizsga, és a küllemi adottságokat elbíráló küllembírálat fázisból. A képességvizsgát munkabírók, míg a küllembírálatot a kiállításokon is bíráló MEOESZ-FCI küllembíró bírál. A mostani szemlén Dr. Pallós Andrea vezetőbíró, Füzesiné Szegvári Zsuzsanna, Gergelyné Zeitler Ágnes és Kovács János munkabírók vizsgáztattak, míg a küllembírálatot Kardos Vilmos Bíró Úr végezte. 
A vizsgára 16 kutya jelentkezett, melyből végül 14 jelent meg. Ebből 13 erdélyi és egy tacskókopó.

A képességvizsga vonszalék fázisára a nógrádi helyszín „Meggyes” nevű területén került sor. E fázist minden kutya kivétel nélkül teljesítette. Ebből is látszik, hogy a gazdák évről évre komolyabban veszik a vizsgára történő felkészülést, melyben a már rutinosabb klubtagok nyújtanak nekik segítséget.Amely gazdi-kopó páros végzett az „orrjóság” vizsgálattal, részt vehetett, egyelőre kísérleti jelleggel a viselkedés teszten. E tesztet Rab László állatorvostan hallgató szakdolgozatként dolgozza ki, Dr. Sátori Ágnes vezetésével. Amennyiben a teszt értékelése sikeresen megtörténik, Klubunk szeretné bevezetni, a kutyák idegrendszerének körültekintőbb vizsgálatára. Hiszen egy vadászkutya fajta idegrendszeri stabilitása alapvető feladata a tenyésztésnek! 
A wesen teszt kidolgozásában szerencsére a vizsgán részt vevő tagjaink kíváncsisággal és önzetlen hozzáállással voltak mind a klub, mind a fiatal állatorvos jelölt segítségére. Mindeközben a Vadasparkban zajlottak a küllembírálatok. Kardos Vilmos Bíró Úr a 13 erdélyi kopóból egy fiatal, még éretlen kutyát zárt ki –nem is a külleme, hanem igen tartózkodó magatartása okán. Míg két fiatal szukának adott, a küllemi hibáik miatt, korlátozottan tenyészthető minősítést. 
Pár kutyát könnyű csontúnak vélt, némelyiknél megjegyezte a túl rövid szőrzetet. Bírálatai alapján biztosak lehetünk abban, hogy a szögellések javuló tendenciát mutatnak, míg a fej eleganciájára még oda kell figyelnünk. Az immáron 3 éve működő Tenyésztési Tanács javaslatiból született kölykök most „értek vizsga korúvá”, e párosításokból született fiatal kutyák igen kedvére valóak voltak a VI. fajtacsoportot rutinszerűen bíráló Bíró Úrnak.
Köszönjük szépen a gyors és célratörő bírálatot Kardos Vilmos Bíró Úrnak!
A verseny eredményhirdetése után következett a lövésteszt. Két lövés után 3 kutya kapott lövés érzékeny minősítést. E tekintetben is javuló tendencia mutatkozik. Ezen kutyák esetében (mint a küllemi bírálaton is korlátozást kapott kutyák esetében is) a Tenyészszemle Bizottság a tenyésztésbe vételhez megkötéseket, kritériumokat, tanácsokat írt elő.

A vizsga utolsó fázisa a vaddisznó hajtó fázis volt. A vezető bíró elmondása szerint az állomány munkaképességében szintén egyértelmű javulás figyelhető meg. 
Azon fiatal kutyák esetében, akik elsőre maguktól nem teljesítették sikeresen a vaddisznó hajtó fázist, segítő kutyák voltak bevethetőek.
Itt mondunk köszönetet, Árnikának, Fenyőnek, Tapinak és gazdáiknak, akik nem csak most, hanem már a korábbi alkalmakkor is segítettek bevezetni a fiatal generációt a disznóskerti munkába! 
Így a vaddisznó hajtó fázist 11 kutya teljesítette.
Így a tenyészszemle eredményeként egy kutya kapott regisztrálható, de nem tenyészthető minősítést, négy kutya kapott különböző korlátozásokkal tenyészthető minősítést és végül sajnos két fiatal kutya kapott egyelőre nem tenyészthető minősítést. Számukra a vizsga ismételhető, reméljük benő a fejük lágya! 

Összefoglalva: a rendezvényen összesen 10 erdélyi kopó szerezte meg a tenyészthető minősítés, ebből 4 kritériumukkal, és egy kutya regisztrálható, de nem tenyészthető minősítést szerzett.

Meg kell még jegyezzük, hogy a tenyészszemlén résztvevői között „hivatásos” vadászkutyák is voltak. Nagy örömmel tölti el a MEKK vezetőségét, hogy a vadászok fiatal generációja egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy kutyáik származási lappal rendelkezzenek és kiváló munkatulajdonságaikról az ETSZ előtt is számot adjanak. Külön köszönet ezért nekik, hiszen az erdélyi kopó fajta munkatulajdonságainak, így a fajta feladatainak fennmaradását ily módon szolgálhatjuk leginkább. 

Köszönjük szépen a tenyésztők áldozatos munkáját, hogy „elgárdírozták” kutyáikat a szemlére! 
Köszönjük szépen az idejüket és pénztárcájukat nem kímélő gazdikat, hogy megtisztelték a Klubunkat azzal, hogy felkészültek és bemutatták kutyáikat-még, ha oly messziről is kellett utazniuk, hajnalok hajnalán kelniük!

Köszönjük szépen Pintér Anitának, Pelczéder Tibor Kati feleségének, Sághy Linda Anyukájának a finomabbnál finomabb süteményeket, kávét, teát, Tatai Sanyinak (Jucus öntögette :) !) a tökéletes barackpálinkát, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy senki se maradjon éhkoppon és még vidámabban teljen a nap! 
És nem utolsó sorban köszönjük szépen a helyszín biztosítását Villányi Péternek és minden segítő önkénteseinknek, Kelemen Juditnak, Török Tamásnak , akik rendezvény gördülékenyebbé tételében nyújtottak pótolhatatlan segítséget! 
Köszönjük szépen László Zoltánnak a fotózást!

Baráti üdvözlettel: 
MEKK vezetősége