MEKK KÖZGYŰLÉS 2017. 02.18.

Tisztelt Sporttárs/Sporttársnő!

 

Értesítem, hogy a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (székhely 1221 Budapest, Magyar utca 8.) Közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Helye: Schieszl Vendéglő és Borház

2011 Budakalász, Budai út 83.

 

Időpontja: 2017. február 18. szombat 14 óra

 

Napirendi pontok:

 1. A levezető elnök megválasztása
 2. A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
 3. Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
 4. Határozatképesség jóváhagyása
 5. Napirendi pontok jóváhagyása
 6. 2016. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása
 7. Elnöki beszámoló és annak elfogadása az elmúlt időszakban végzett munkáról
 8. A Tenyésztési Tanács beszámolója
 9. A 2017. évi rendezvények ismertetése
 10. A 2017. évi tagdíj megszavazása
 11. Jelölő Bizottság megválasztása
 12. A Szavazatszedő és Számláló Bizottság megválasztása
 13. Elnökségi tagválasztás lebonyolítása. (2 fő vezetőségi tag és 1 fő póttag megválasztása)
 14. Egyebek

 

A közgyűlésen csak a 2016. évi érvényes tagsági igazolvány felmutatásával lehet részt venni. Kérem, hogy ezt hozza magával!

A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik, és a szavazati jog csak személyesen gyakorolható. Annak azonban nincs akadálya, hogy a tag tanúk előtt aláírt meghatalmazásba foglaltan más természetes személyt Közgyűlési jogai gyakorlásával meghatalmazzon.

 

Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek száma miatt a fenti időpontban határozatképtelen lenne, úgy ugyanezen napra 14 óra 30 percre a Közgyűlést ismételten összehívom. Ebben az esetben az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében.

 

Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok.

 

A meghívóval kapcsolatos észrevételeit az ekklub@gmail.com címre küldheti.

 

Sporttársi üdvözlettel:

Pelczéder Tibor

Elnök

 

Budapest, 2017. január 23.