Versenyszabályzat – Vaddisznóhajtó verseny

Versenyszabályzat - Vaddisznóhajtó verseny CACT cím kiadásával

A versenyen részt vehet minden 15 hónapot betöltött vaddisznóhajtásra használatos vadászeb, mely legalább képességvizsgával vagy vaddisznós VAV-val rendelkezik. A versenyen a "Zöld Könyvben" meghatároztt feltételek teljsülléseesetén CACT cím adható.

A feladatot lehetőség szerint kb. 1 ha területű vaddisznós kertben kell végrehajtani. A verseny során a kertben egyszerre csak 1 kutya tartózkodhat. A többi versenyző a kert határától hallótávolságra tartózkodik. A kutyavezető vadászebét a kertben a bírók tartózkodási helyéig pórázon vezeti, majd bírói utasításra nyakörvét leoldja, és a kutyát keresni küldi. A kutyának a kertben tartózkodó vadat 5 perc alatt fel kell lelnie, további 10 percig kell a vadat hajtania ill. állítania.

Amennyiben a kutya a vadat nem leli fel, és gazdájához visszatér úgy további két alkalommal újra indítható, de minden újraindítás 1 osztályzat levonásával jár a kereséséi stílus, a kitartás és a munkakedv értékelésénél. A kutyának a fellelt vadat hajtóhangon, kitartóan hajtania, az állítás során ugatnia kell. A munka során a hajtó stílust, kitar?tást, önállóságot, rámenősséget külön értékeljük. A nagyobb testű kutyák esetében a biztonságos kontaktus távolság meglétére is figye?lemmel kell lenni. Fontos, hogy a kopó a vaddisznó hajtása, illetve állítása közben jellegzetes hangot adjon, különböző hangszíneken csaholjon. Amelyik kutya ?némán hajt? a versenyből kizárandó.

A rámenősség értékelésénél min. 1 osztályzat levonásával jár, ha a kutya a disznóba folyamato?san belefog, önuralmát elveszítve agresszíven támadja a vadat.

A kitartás értékelésénél 4-es osztályzatot az a kutya kaphat: amelyik folyamatosan, kitartóan hajtja, állítja a vadat.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél különösen figyelembe kell venni az alábbiakat: ha a kertben sűrűség található, onnan a kutyának a vadat ki kell szorítania, a csoportokba összeálló vadat meg kell mozdítania.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél az egyértelmű, "tiszta" állításért felkiáltójeles 4-es osztályzat adható, megfelelő indoklás mellett.

Értékelés:

A lenti bírálati lap szerint.

Feladat:

Érték-szám

I.díj

II.díj

III.díj

Vaddisznóhajtás  

Eléréséhez szükséges min. osztályzat

hangadás

5

4

3

2

keresési stílus

2

3

2

1

kitartás

3

3

2

2

munkakedv, szenvedély

3

4

3

2

rámenősség

2

3

2

1

Elérhető pontszám összesen: 60     
Minősítés:     

Díjba sorolás:

I. díj 53 – 60 pont
II.  díj 44 – 52 pont,
III. díj 30 – 43 pont, és a táblázatban szereplő minimális osztályzatok elérése.