Szabályzatok

Nehezített Vércsapa Vizsga

I. Általános rendelkezések: 1. A vizsga célja: A nagyvad vadászatokon előforduló, sebzett vad utánkeresése ki­emelkedően fontos feladat. A vizsga illetve verseny célja annak vizsgálata, hogy a vadászkutya alkalmas-e erre a feladatra. 2. A vizsgára jelentkezhet minden, az FCI által elismert származási lappal rendelkező, bármilyen vadászkutya fajtájú kutya (FCI V. – VI. – VII. – VIII. fcs), előzetes más vizsga, illetve életkor megkötése nélkül.

Speciális hajtókopó verseny szabályzat

I. Általános rendelkezések A verseny célja, hogy munkavizsgával vagy VAV-val ren­ delkező vadászebek zártkerti vaddisznóhajtásban, mesterséges hideg nyomon és mesterséges vércsapán vadászképességeikben, gyakor­ lottságukban összemérettessenek. A vizsgán részt vehet minden 15 hónapot betöltött bármely fajtájú hajtókopó (és lajka) mely munkavizsgával vagy VAV-val rendelkezik. II. A feladatok ismertetése

Utánkeresés vadászati alkalmassági vizsga (VAV)

Általános rendelkezések A vizsgán a következő fajtacsoportok vehetnek részt: kopók, vérebek, vizslák, terrierek, tacskók, lajkák, retrieverek. A vizsgát egy nap alatt kell teljesíteni, megrendezhető: természetes vércsapán (vadászaton véletlenül sebzett nagyvad estében) vagy mesterséges vércsapán. Ki kell zárni a vizsgán azt a kutyát, amelyik: