Éves közgyűlés és klubvacsora

feb
07

Dátum: szombat, feb 7, 2015

Idő: 2:00PM - 11:00PM

Helye: Zöld Angyal étterem és Bowling Klub
1139 Budapest, Országbíró utca 30. (Országbíró utca Üteg utca sarok) 
Időpontja: 2015. február 7. szombat 14 óra

Tisztelt Sporttárs/Sporttársnő!

Értesítem, hogy a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. A levezető elnök megválasztása
2. A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
3. Határozatképesség jóváhagyása
4. Napirendi pontok jóváhagyása
5. 2014. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása
6. Elnöki beszámoló és annak elfogadása az elmúlt időszakban végzett munkáról
7. A Tenyésztési Tanács beszámolója
8. A 2015. évi rendezvények ismertetése
9. A 2015. évi tagdíj megszavazása
10. Alapszabály módosítás megszavazása
11. Egyebek

A közgyűlésen csak a 2014. évi érvényes tagsági igazolvány felmutatásával lehet részt venni. Kérem, hogy ezt hozza magával! A közgyűlésen a tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, azt meghatalmazással nem ruházhatják át. A helyszínen lesz mód a 2015. évi tagdíjak befizetésére.

Amennyiben a közgyűlés a megjelentek száma miatt a fenti időpontban határozatképtelen lenne, úgy ugyanezen napra 14 óra 30 percre a közgyűlést ismételten összehívom. Ebben az esetben az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett pontok tárgyalhatók a közgyűlés keretében.

Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok.

Sporttársi üdvözlettel:

Pelczéder Tibor
elnök
Budapest, 2015. január 14.