Varsány Vándor Kupa

ápr
26

Dátum: vasárnap, ápr 26, 2015

Idő: 7:00AM - 5:00PM

Dunavarsány

VARSÁNY VÁNDOR KUPA
Speciális vércsapa munkaverseny erdélyi kopók részére
Dunavarsány, 2015. április 26.

 

I.  NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Nevezési cím: Kiss Boglárka, 9165 Tárnokréti, Fő u. 70, vagy erdelyikopo@freemail.hu +36 20 216 9904

Nevezési határidő: 2015. 03. 25.

Nevezni általános nevezési lapon lehet, melynek tartalmaznia kell:

 • nyílt vagy derby kategória megjelölését
 • vezető nevét

A nevezéshez minden esetben csatolni kell:

 • származási lap kétoldalas másolatát
 • MEKK tagsági igazolvány, és MEOE Szövetségi kártya másolatát
 • a befizetés igazolását.

Nevezési díj: 5000 Ft/kutya

A nevezési díjat a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub számlájára, a 73600149-11119566 számlaszámra (Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet) kérjük utalni. A közleményhez mindenképpen írja be a nevét és az összeg rendeltetését. A verseny jellegéből adódóan helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

A verseny megrendezésének feltétele a minimálisan 11 kutya nevezése.

A verseny elmaradása esetén az erről szóló értesítés kiküldésével egy időben a nevezési díj is visszautalásra kerül.

Díjazás:

I. helyezett: Vándor kupa, melyben 1 évig gyönyörködhet a győztes és minden évben rákerül a vezető és a kutya neve

I-III. helyezett oklevél és tiszteletdíj

A derby kategória győztese külön díjban részesül.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. A verseny célja:

A nagyvad vadászatokon előforduló, sebzett vad utánkeresése ki­emelkedően fontos feladat. A verseny célja annak vizsgálata, hogy a vadászkutya alkalmas-e erre a feladatra.

2. Egy bírói csoport 6 kutyát bírálhat egy nap. Rendkívüli esetben elbírálhatnak maximum 8 kutyát.

3. Az egyes bírói csoportokhoz, illetve a csoportokon belül a csapákhoz a sorrendet sorsolással kell megállapítani.

4. Derby kategóriába a verseny időpontját megelőző év január 1-e után született kutya nevezhető.

 

III. A FELADAT ISMERTETÉSE:

1. A versenyen mesterséges vércsapán dolgoznak a kutyák. Csak a tiszta vezetékmunkát kell elbírálni, a viselkedést a vadnál nem.

2. A munkához legalább 6 méter hosszú vezetéket kell hasz­nálni.

3. A csapa hossza nyílt kategória esetén 600 méter, a derby kategória esetén 300 m. Alakja nincs meghatározva, a vezetőbíró dönti el a helyszínen, a terepadott­ságok függvényében, de két törésnek kell benne lenni és ügyelni kell arra, hogy minden kutyának azonos formájú legyen. Az egyes csapák egymástól való távolsága leg­alább 100 méter legyen.

4. A csapafektetést a Szabályzat Általános rendelkezések feje­zet, XII/6. pontja előírásai szerint kell elvégezni.

5. A csapa elejét úgy kell megjelölni, hogy a csapaszám mel­lett szerepeljen a csapafektetés ideje is.

6. A csapa kidolgozását nyílt kategória esetén legalább 12 órával, derby kategória esetén legalább 2 órával a fektetés után lehet meg­kezdeni.

7. A bírók ügyeljenek arra, hogy semmilyen zavaró körülmény ne legyen. A kísérők 30 méternél közelebb nem mehetnek, a csapát oldalról 10-20 méter távolságot tartva követhetik, hogy ne taposhas­sák össze a nyomot.

8. A munka megkezdése előtt a bíró mutassa meg a rálövés he­lyét a vezetőnek. A vezető bontsa le a vezetéket, fektesse le kutyáját, majd vizsgálja át a rálövés helyét, állapítsa meg a csapa irányát. Ez­után megkezdheti annak kidolgozását. A teljes csapát önállóan kell kutyájával kidolgoznia, a munka közben talált jeleket mutassa meg a bíróknak. A kutya végig teljes vezetékhosszon kövesse a nyomot.

9. Ha a kutya a csapát elveszti, arról röviden letér, de önállóan korrigálja munkáját és visszatér a csapára, nem hiba. Ha a kutya irányt téveszt, a bírók akkor is kövessék, hogy a vezető ne következ­tethessen a bírók megállásából a csapatévesztésre. Ha a kutya annyi­ra eltávolodik a csapától, hogy a szomszédos csapát veszélyezteti (kb. 60- 70 méter), a bírók visszahívják, és vissza kell térnie az erede­ti csapára.

10. Csak akkor adható új csapa a kutyának, ha valamilyen rend­kívüli zavaró körülmény – amely vadászat közben nem természetes – megzavarja a kutya munkáját (Átváltó, felugró vad nem zavaró kö­rülmény!) Ezt a tényt az okkal együtt fel kell vezetni a bírálati lapra. Hibás munkáért új csapát adni nem lehet.

11. Ha egy kutya új csapát kapott, akkor csak azt kell értékelni az előző csapán nyújtott teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.

 

IV. A MUNKA ÉRTÉKELÉSE:

1. A kutyának a feladatot maximum 1 óra alatt kell teljesítenie. Amelyik 1 óra alatt nem találja meg a vadat, nem minősíthető. A munka megkezdésének és befejezésének pontos idejét a bírók tüntes­sék fel a bírálati lapon. 

2. Az értékelés szempontjai:
A. Vezetékmunka: a visszahívások száma az alapja az osztályzatnak és a díjba sorolásnak:

visszahívás nélkül 4-es 
1 visszahívással 3-as 
2 visszahívással 2-es 
3 visszahívással 1-es osztályzat 
4 visszahívással: 0.

B. Csapatartás: értékelendő a kutya ragaszkodása a csapához és annak pontos követése. Oldalszél esetén kissé a nyom mellett is haladhat. Fontos, hogy a kutya akarja megtalálni a vadat. 

C. Csapabiztonság: nyugodt munkával, mély orral, különböző természeti viszonyok között is biztosan tartja a csapát, nem zavarja a friss vadnyom, esetleges idegen zaj.

D. Együttműködés a vezetővel: a vezető kutyáját halkan bíztathatja, nyugtathatja, beszélgethet vele, szükség esetén pihentetheti, elfektetheti.

Hibának számít :

 • a nem teljes vezetékhosszon végzett munka
 • ha a kutya nem érdeklődik a csapa után
 • túl gyakori bíztatás
 • a túl gyors, összpontosítás nélküli keresés
 • idegen csapák gyakori felvétele
 • vezető hátratekintése, a jelzőcédulák miatt
 • ha a vezető a vezetékkel irányít (gyeplőz).

Díjba sorolás:

I. díjas a kutya, ha a vezetékmunka 4-es
II. díjas, ha a vezetékmunka 3-as
III. díjas, ha a vezetékmunka 2-es.

Nem kap minősítést az a kutya, amelyik vezetékmunkája 1-es, illetve, ha 0-s osztályzata van.

A kutyák besorolása a díjon belül az elért pontszám alapján történik. Egyező pontszám esetén a szuka, illetve, ha a nem is egyezik, a fiata­labb kutya kerül előrébb.

 

 

értékszám

osztályzat

pontszám

megjegyzés

Vezetékmunka

6

 

 

 

Csapatartás

4

 

 

 

Csapabiztonság

4

 

 

 

Munkakedv

3

 

 

 

Együttműködés a

vezetővel

2

 

 

 

Összes pontszám

Max. 76

 

 

 

Helyezés: